Hvem er vi?

Misjonshuset Kristiansand er en menighet for alle generasjoner, med ulike tilbud til ulike grupper og livssituasjoner.

Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Ulike lovsangsteam og gudstjenesteledere gir et variert gudstjenesteuttrykk. Pastor taler i snitt annenhver søndag. I de andre gudstjenestene har vi ulike talere med ulike nådegaver, for en bredde i forkynnelsen.

Søndagsskolen Awana gir systematisk trosopplæring til barna gjennom ulike aldersfaser. I tillegg har vi ulike tilbud for barn og unge. Unge voksne (15-29 år) samles til møte lørdag kl. 19.30. 

Tirsdag har vi International Christian Fellowship kl. 19.00, et møte med tale, lovsang og fellesskap på engelsk.

Torsdag kl. 11.00 har vi formiddagsmøte med tradisjonell allsang, forkynnelse, sangkrefter og bevertning.

Smågruppene (bibelgrupper, misjonsforeninger, manns- og kvinneforeninger) er mindre fellesskap hvor alle får anledning til å dele tro og liv og be med og for hverandre.

Powered by Cornerstone