Visjons og verdier

Misjonshuset Kristiansand er en forsamling som er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband og bygger på Guds Ord og Den evangelisk lutherske lære. På dette grunnlag ønsker vi å være et inkluderende og misjonerende felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne, og der vi vil bidra til at Det gode budskap når ut til nye folkeslag.

Visjon

Verden for Kristus!

Mål

 • Lys for hverandre
 • Lys i byen
 • Lys i verden

Strategi

Misjonshuset skal:

 • Være en sentrumsforsamling i byen
  • Inkluderende
  • For alle generasjoner i ulike livssituasjoner
  • For mennesker med ulik kultur og etnisitet
  • Utadrettet og misjonal
 • Satse på arbeid blant barna, og slik være attraktiv for unge familier.
 • Støtte og bidra til et ungdomsarbeid som har studenter som særlig målgruppe.
 • Ivareta livsnære fellesskap i smågrupper (bibelgrupper, misjonsforeninger mm.).
 • Starte cellegrupper i ulike bydeler når det er tjenlig.
 • Være en forsamling i stor-Kristiansand som kan ha en samlende funksjon for ulike NLM-enheter i kommunen.
 • Bety noe for byen gjennom et bevisst nærvær, tydelig kristent liv og diakonalt arbeid.
 • Ivareta NLMs egenart.
 • Ansvarlig forvaltning
  • Vi vil vise omsorg for hele mennesket og skaperverket.

 

Powered by Cornerstone